Loading...
VÝROBKY2020-03-06T23:28:09+01:00

Výrobky dodávané na trh

  • Surové olovo

  • Rafinované olovo čistoty 99,97% a 99,985%

  • Zliatiny olova (podľa požiadavky zákazníka)

  • Cínovo olovené pájky

  • Polypropylén

  • Síran sodný bezvodý

  • Olovený drôt na cievkach (podľa požiadaviek zákazníka)

Olovo

Patrí medzi najstaršie používané kovy na svete. Už starovekí Egypťania, Feničania, Chaldejci a Gréci v značnej miere používali olovo. Zásoby olovnatých rúd sú dnes v Európe vyčerpané. V Slovenskej republike bola ťažba olovnatých rúd a výroba olova z rúd ukončená v roku 1964.

Výroba olovených akumulátorov predstavuje viac ako 80% spotreby svetovej výroby olova. Obmedzenie výroby olova z rudy vyvolalo zvýšený význam spracovania olovených odpadov, ktorých rozhodujúcu časť tvoria opotrebované akumulátory. Tie sú súčasne z hľadiska životného prostredia najnebezpečnejším oloveným odpadom.