Loading...
TECHNOLÓGIA A SPRACOVANIE2018-10-25T14:25:59+00:00

Technológia a spracovanie

Na spracovanie sa využíva BAT technológia (best available technology), ktorá patrí medzi najefektívnejšie technológie na svete. Ide o najmodernejšiu technológiu s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Kapacita závodu je 5 ton batérií za hodinu.

Produkty:

  • Olovo čistoty 99,97%
  • Zliatiny olova
  • Polypropylén
  • Síran sodný bezvodý

Síran sodný je produktom desulfatizácie a spĺňa požiadavky Smernice EÚ 2008/84/ES. Produkty sa využívajú pri výrobe vo farmaceutickom, sklárskom, zbrojnom a papiernickom priemysle