Loading...
SPOLUPRÁCA2018-10-25T14:25:16+02:00

Spolupráca

MACHTRADE zber a výkup

 • výkup, zber a dopravu prenosných batérií a akumulátorov
 • výkup, zber a dopravu použitých akumulátorov  (štartovacích, trakčných, záložných zdrojov) v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
 • demontáž záložných zdrojov
 • doprava iných odpadov

MACHTRADE výroba

Výrobky dodávané na trh

 • surové olovo
 • rafinované olovo čistoty 99,97% a 99,985%
 • zliatiny olova (podľa požiadavky zákazníka)
 • cínovo olovené pájky
 • polypropylén
 • síran sodný bezvodý

MACHTRADE – Tretia osoba, podľa § 44 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch

 • plnenie všetkých zákonných povinností výrobcov (dovozcov) prenosných, automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov 
 • zabezpečenie plnenie cieľov zberu
 • plnenie propagačných a vzdelávacích  aktivít
 • vedenie evidencie a podávanie hlásení  a uchovávanie ohlasovaných údajov

Z pozície najvýznamnejšieho partnera v oblasti nakladania s použitými batériami dokážeme našim partnerom v každej dobe ponúknuť najvýhodnejšiu službu a jej cenu na trhu.