Loading...
O NÁS2018-10-16T14:03:20+02:00

O spoločnosti MACH Trade spol.s.r.o.

MACH TRADE, spol. s r. o. je zmluvným partnerom pre zhodnotenie batérií a akumulátorov pre výrobcov a dovozcov batérií a akumulátorov na Slovensko. Spoločnosť splnila podmienky certifikácie a má svoje výrobky zaregistrované v systéme REACH. Spracovanie olovených odpadov v Slovenskej republike.
Spoločnosť MACH Trade s.r.o. vykonáva zhodnotenie opotrebovaných olovených akumulátorov a ostatných olovených odpadov. Spoločnosť začala svoju činnosť zhodnocovania opotrebovaných akumulátorov a ostatných olovených odpadov realizovať v roku 1995. V súčasnom období zhodnocuje 100% vyzbieraných a odoslaných odpadov v SR. Kapacitné možnosti spracovania sú trojnásobne vyššie ako je výskyt olovených odpadov v SR.